By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

News

NO: Vi hedrer oljepionerene på ONS 2024

Energiutstillingen og konferansen ONS feirer 50 år i 2024, og inviterer i den anledning veteranene i industrien som hedersgjester.

Published:  
June 10, 2024

Bildet er fra 40-årsfeiringen i 2014.

English version below.

Torsdag, 29 august under ONS, inviterer vi de som bygde industrien, og grunnlaget for mye av dagens velferd til et eget bursdagsselskap. Veteranene med kallenavnet «han far og de»,  inviteres til  feiring, mimring og underholdning. Det er de som bygget plattformer, jobbet på borerigger, dykkere, geologer, osv. offshore eller på land. De som bygget opp oljeindustrien på norsk sokkel i den spede begynnelse, oljeveteranene våre, skal hedres!

Er du en av oljepionerene og vil du være med? Meld deg på her.

Vi gleder oss til å gjøre stas på veteranene våre. Mange har ofret liv og helse for å bygge opp oljeindustrien vår og dermed den velstanden vi i dag har. Når vi fremover prøver å bygge opp en like staut fornybarnæring, er det ingen tvil om at dette blir på skuldrene av oljeindustrien, sier Leif Johan Sevland, direktør for ONS.

En av gjestene som skal på scenen denne dagen er Aslak Sira Myhre som skal snakke om sin bok «Oljeunge». Dette er hans skildring om hvordan det var å vokse opp som barn av oljearbeidere, i en voksende og til tider usikker industri, og blomstrende olje-by.

I tillegg kommer Gunnar Roalkvam og Stortingspresident Masud Gharahkhani som skal tale for hedersgjestene. Selve programmet vil vare cirka en time, før gjestene står fritt til å ta turen ut i utstillingen for å se hvordan industrien fremstår i dag.

English:

Honouring the oil pioneers at ONS 2024

The energy exhibition and conference ONS celebrates its 50th anniversary in 2024, and on this occasion, we invite veterans of the Norwegian Oil industry as guests of honour.

On Thursday, 29 August during ONS, we invite those who built the industry and laid the foundation for much of today's welfare to a special birthday party. The veterans, nicknamed “han far og de," are invited to a celebration of reminiscing and entertainment. These are the individuals who built platforms, worked on drilling rigs, were divers, geologists, etc., offshore or onshore. Those who established the oil industry on the Norwegian continental shelf in its early days, our oil veterans, will be honoured!

“We are excited to celebrate our veterans. Many have sacrificed life and health to build our oil industry and thereby the prosperity we enjoy today. As we strive to build an equally robust renewable energy sector, there is no doubt that this will be on the shoulders of the oil industry”, says Leif Johan Sevland, Director of ONS.

One of the guests taking the stage on this day is Aslak Sira Myhre, who will speak about his book "Oljeunge." This is his depiction of what it was like growing up as a child of oil workers, in a burgeoning and at times uncertain industry, and a flourishing oil town.

Additionally, Gunnar Roalkvam and the President of the Storting, Masud Gharahkhani, will speak to the guests of honour. The programme itself will last about an hour, after which guests are free to explore the exhibition to see how the industry appears today.

No items found.
Other news
June 13, 2024

The Chinese impact on the energy transition

June 7, 2024

Order your Energy Agenda 2024 now

June 6, 2024

The year of elections & how it impacts upstream

Bildet er fra 40-årsfeiringen i 2014.

English version below.

Torsdag, 29 august under ONS, inviterer vi de som bygde industrien, og grunnlaget for mye av dagens velferd til et eget bursdagsselskap. Veteranene med kallenavnet «han far og de»,  inviteres til  feiring, mimring og underholdning. Det er de som bygget plattformer, jobbet på borerigger, dykkere, geologer, osv. offshore eller på land. De som bygget opp oljeindustrien på norsk sokkel i den spede begynnelse, oljeveteranene våre, skal hedres!

Er du en av oljepionerene og vil du være med? Meld deg på her.

Vi gleder oss til å gjøre stas på veteranene våre. Mange har ofret liv og helse for å bygge opp oljeindustrien vår og dermed den velstanden vi i dag har. Når vi fremover prøver å bygge opp en like staut fornybarnæring, er det ingen tvil om at dette blir på skuldrene av oljeindustrien, sier Leif Johan Sevland, direktør for ONS.

En av gjestene som skal på scenen denne dagen er Aslak Sira Myhre som skal snakke om sin bok «Oljeunge». Dette er hans skildring om hvordan det var å vokse opp som barn av oljearbeidere, i en voksende og til tider usikker industri, og blomstrende olje-by.

I tillegg kommer Gunnar Roalkvam og Stortingspresident Masud Gharahkhani som skal tale for hedersgjestene. Selve programmet vil vare cirka en time, før gjestene står fritt til å ta turen ut i utstillingen for å se hvordan industrien fremstår i dag.

English:

Honouring the oil pioneers at ONS 2024

The energy exhibition and conference ONS celebrates its 50th anniversary in 2024, and on this occasion, we invite veterans of the Norwegian Oil industry as guests of honour.

On Thursday, 29 August during ONS, we invite those who built the industry and laid the foundation for much of today's welfare to a special birthday party. The veterans, nicknamed “han far og de," are invited to a celebration of reminiscing and entertainment. These are the individuals who built platforms, worked on drilling rigs, were divers, geologists, etc., offshore or onshore. Those who established the oil industry on the Norwegian continental shelf in its early days, our oil veterans, will be honoured!

“We are excited to celebrate our veterans. Many have sacrificed life and health to build our oil industry and thereby the prosperity we enjoy today. As we strive to build an equally robust renewable energy sector, there is no doubt that this will be on the shoulders of the oil industry”, says Leif Johan Sevland, Director of ONS.

One of the guests taking the stage on this day is Aslak Sira Myhre, who will speak about his book "Oljeunge." This is his depiction of what it was like growing up as a child of oil workers, in a burgeoning and at times uncertain industry, and a flourishing oil town.

Additionally, Gunnar Roalkvam and the President of the Storting, Masud Gharahkhani, will speak to the guests of honour. The programme itself will last about an hour, after which guests are free to explore the exhibition to see how the industry appears today.

FLERE SAKER
No items found.