Advertisement
Advertisement

Equinor: Supply chain seminar

Vil du vite mer om Equinors framtidige innkjøp, anskaffelsesmodeller og konkrete kontrakter som er underveis? Equinor arrangerer, sammen med Næringsforeningen og ONS, sitt årlige leverandørmøte under ONS-uken i slutten av august.

Møt Margaret Øvrum, Arne Sigve Nylund og andre sentrale personer fra konsernledelsen, prosjekter-, anskaffelse- og driftsorganisasjonen i Equinor for informasjon og dialog.

Formålet med leverandørmøtet er:

• Skape en møteplass for informasjon, dialog og diskusjon.
• Dele Equinors syn på industrien og omgivelsene.
• Gi informasjon om pågående og framtidige prosjekter og aktiviteter.

Møteinformasjon

Program*
• Strategisk retning, aktivitetsnivå fremover v/Margaret Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, samt Torger Rød, ansvarlig for Prosjekter i Equinor.
• Norsk sokkel, status og veien fremover v/Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Drift norsk sokkel.
• Forbedring gjennom samhandling og konkurranse v/Peggy Krantz-Underland, ansvarlig for Anskaffelser i Equinor.
• Nye energiløsninger v/Sonja Chirico Indrebø, ansvarlig for Strategi i Nye energiløsninger.
• Digitalisering v/Torbjørn F. Folgerø, ansvarlig for Digitalisering i Equinor.
• Boring – hva pågår?  v/ Geir Tungesvik, ansvarlig for Boring og brønn i Equinor.

* Programmet er under utarbeidelse og flere foredragsholdere vil bli annonsert.

PS! Arrangementet er gratis, men krever likevel påmelding!